Lokaliteter: Sørborg: 11.06.2015

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:11.06.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (11.06.2015)