Lokaliteter: Arboretet: 20.06.2015

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Arboretet (Sandnes, Rogaland)
Dato:20.06.2015
Registrert:21.06.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskyet.
Kommentar til metode:Håving ettermiddag/kveld.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scopula floslactata (Blek urtemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Art:Thera britannica/variata (Edelgran-/granbarmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bupalus piniaria (Furumåler)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Platyptilia gonodactyla (Hestehovfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cabera pusaria (Hvit sankthansmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia fraternana (Kobberkveldvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På edelgran.
© Even Mjaaland (20.06.2015)
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia plumbeolata (Marimjelledvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena impluviata (Orebuskmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Clepsis senecionana (Rustbladvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Capua vulgana (Skogbåndvikler)
Antall:25
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris micana (Sølvprydvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia subocellana (Øyekveldvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora alticolella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Denisia stipella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Art:Ectoedemia
Antall:8
Voksestadium:Voksen
Kommentar:minimella/occultella. På bjørk.
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista apicipunctella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Heliozela sericiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På eik.
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lypusa maurella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Micropterix aureatella
Antall:25
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter hilarella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På selje.
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter maestingella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På bøk.


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter strigulatella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På gråor.
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Phyllonorycter ulmifoliella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På bjørk.
© Even Mjaaland (20.06.2015)


Art:Stigmella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Stigmella tityrella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På bøk.

Andre bilder

© Even Mjaaland (20.06.2015)