Lokaliteter: Buerhytta,Ørsjøen: 29.06.2015

Rapportør:Tor Strøm
Observatører:Tor Strøm
Lokalitet:Buerhytta,Ørsjøen (Halden, Viken)
Dato:29.06.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:delvis skyet oppholdsvær
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Tor Strøm (29.06.2015)