Lokaliteter: Sauøya: 10.07.2015

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Sauøya (Vågan, Nordland)
Dato:10.07.2015
Registrert:11.07.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent, lett bris, 16 gr.
Kommentar til metode:Tilfeldig hoving
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:2
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:40
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Antall:5
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)
© John Stenersen (10.07.2015)
© John Stenersen (10.07.2015)
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia conjugella (Rognebærmøll)
Antall:3
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota ustomaculana (Tyttebærhakevikler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Glyphipterix simpliciella
Antall:20
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)


Art:Incurvaria oehlmanniella/masculella
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (10.07.2015)