Lokaliteter: Torp-Nord: 11.07.2015

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Torp-Nord (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Dato:11.07.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, klart, sydlig vind 5 mps, +20gr C
Kommentar til metode:Vandring lang kantvegetasjon i søndre del av området.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Argynnis aglaja (Aglajaperlemorvinge)
Antall:6
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (11.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ochlodes sylvanus (Engsmyger)
Antall:3
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphantopus hyperantus (Gullringvinge)
Antall:50
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Min. antall


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:8
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena virgaureae (Oransjegullvinge)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (11.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:5
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (11.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata megera (Sørringvinge)
Antall:1
Merknad:Han
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (11.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Øyvind Stickler (11.07.2015)