Lokaliteter: Homme Nordre: 24.06.2015

Rapportør:Øyvind Stickler
Observatører:Øyvind Stickler
Lokalitet:Homme Nordre (Kviteseid, Vestfold og Telemark)
Dato:24.06.2015
Registrert:21.07.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, stille, varmt
Kommentar til metode:Hoving
Kommentar til funn:Medobs. Per Magne Løvlie. Kl. 13:30-14:30.
Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aricia eumedon (Brun blåvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria selene (Brunflekket perlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euclidia glyphica (Brunt slåttefly)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Coenonympha pamphilus (Engringvinge)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Adscita statices (Grønn metallsvermer)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diacrisia sannio (Rødfrynset bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen