Lokaliteter: Knappen: 01.07.2015

Rapportør:Sissel og Nigel Goodgame
Observatører:Sissel og Nigel Goodgame
Lokalitet:Knappen (Øygarden, Vestland)
Dato:01.07.2015
Registrert:01.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Oligia strigilis (Buelinjet engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Macaria liturata (Furubuemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ambigualis (Junimosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lomaspilis marginata (Randmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Opisthograptis luteolata (Sitronmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)


Art:Dysstroma
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Sissel og Nigel Goodgame (01.07.2015)