Nystøga hyttegrend, Filefjell: 02.08.2015

Norge»Innlandet»Vang»Nystøga hyttegrend, Filefjell»02.08.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Anders Lundberg
Observatører:Anders Lundberg
Område:Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet)
Dato:02.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:4
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Svein Bekkum
© Anders Lundberg (02.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Svein Bekkum
© Anders Lundberg (02.08.2015)
© Anders Lundberg (02.08.2015)
© Anders Lundberg (02.08.2015)
© Anders Lundberg (02.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Anders Lundberg (02.08.2015)
© Anders Lundberg (02.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Udea nebulalis (Klokkeengmott)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hadena caesia (Skifernellikfly)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Svein Bekkum (ombestemt fra Hada plebeja (Gulflekkfly))
© Anders Lundberg (02.08.2015)
© Anders Lundberg (02.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Teleiopsis diffinis
Antall:5
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Svein Bekkum
© Anders Lundberg (02.08.2015)