Røyneberg: 03.08.2015

Norge»Rogaland»Sola»Røyneberg»03.08.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Fredrik Birkeland
Observatører:Fredrik Birkeland
Område:Røyneberg (Sola, Rogaland)
Dato:03.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:jarl birkeland
© Fredrik Birkeland (03.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Alcis repandata (Skogbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:jarl birkeland
© Fredrik Birkeland (03.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia triangulum (Triangelbakkefly)
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Jarl birkeland
© Fredrik Birkeland (03.08.2015)