Lokaliteter: Haltdalen: 03.08.2015

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Haltdalen (Holtålen, Trøndelag)
Dato:03.08.2015
Registrert:04.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, sol, 17-18 grC, lett sør bris.
Kommentar til metode:Fjelltur med håv, 700 - 980 moh.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Elophos vittaria (Blek ringmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rheumaptera undulata (Bølgeduskmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Håvet på 940 moh.Jfr Artskart andre funn i fylket.
© Dag O. Bollingmo (03.08.2015)
© Dag O. Bollingmo (03.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (03.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:26
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Kommentar:minimum !


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:7
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anarta myrtilli (Rødt heifly)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Håvet på 800 moh. Jfr Artskart tredje funn i fylket
© Dag O. Bollingmo (03.08.2015)
© Dag O. Bollingmo (03.08.2015)