Lokaliteter: Bekkum, Kvikneskogen: 05.08.2015

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:05.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kraftig regn gjennom natta.
Kommentar til metode:Lysfelle med 125w HQL pære
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Papestra biren (Blåbærfly)
Antall:4
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Tydelig sein generasjon


Artsdatabanken logo
Art:Xestia fennica (Gråpudret taigafly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (05.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen