Lokaliteter: Hetland: 06.08.2015

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:06.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Luperina testacea (Blekt stengelfly)
Antall:17
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes secundaria (Fjærbarkmåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2015)


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Tortrix viridana (Grønn eikevikler)
Antall:12
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Donacaula mucronella (Gulrandsivmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:65
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Hadena bicruris (Mørkt nellikfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila tristella (Okernebbmott)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:20
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Archips podana (Stor fruktvikler)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa cytisella
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2015)