Lokaliteter: Rogn: 19.07.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:19.07.2015
Registrert:09.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Litt håving/fotografering på ettermiddagen. Varmt.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2015)
Ny art her.
© Nils Rogn (19.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny art her. Uventa å finne denne nede i bygda på ei oppdyrka myr.
© Nils Rogn (19.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lycaena virgaureae (Oransjegullvinge)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Polyommatus icarus (Tiriltungeblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (19.07.2015)