Lokaliteter: Åsedalen: 05.07.2015

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Åsedalen (Sandnes, Rogaland)
Dato:05.07.2015
Registrert:09.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hofmannophila pseudospretella (Frømøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes rhomboidaria (Grå barkmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (05.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta leporina (Hvitt kveldfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oligia fasciuncula (Rødgult engfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Atolmis rubricollis (Rødhalslavspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for lokaliteten.


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis exclamationis (Åkerjordfly)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chrysoteuchia culmella (Årenebbmott)
Antall:12
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Eupithecia
Antall:2
Voksestadium:Voksen