Lokaliteter: Tengesdal: 16.08.2015

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:16.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Meganatt med 7 Eikemøll og 6 Dvergnebbfly!
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Antall:12
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ditula angustiorana (Barlindvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Carcina quercana (Eikemøll)
Antall:7
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichomeris juniperella (Einermøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elophila nymphaeata (Flekkdammott)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Martania taeniata (Granlundmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scoparia ancipitella (Grå mosemott)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha dentella (Leddvedsprellemøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:10
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria margaritella (Perlemornebbmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphula nitidulata (Porselensdammott)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis heparana (Rødbrun bladvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epione repandaria (Seljebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma cana (Tistelengvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Cnephasia
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (16.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta rorrella
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen