Lokaliteter: Tengesdal: 17.08.2015

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:17.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Carcina quercana (Eikemøll)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortrix viridana (Grønn eikevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina blanda (Mørkt ringurtefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:15
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (17.08.2015)