Dalen, Litleskare: 24.08.2015

Norge»Hordaland»Lindås»Dalen, Litleskare»24.08.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Område:Dalen, Litleskare (Lindås, Hordaland)
Dato:24.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle
Kommentar til funn:Denne står jeg fast på. Takknemlig for forslag; fjord@fjordimages.com
 Funnet i veien 100 meter fra huset mitt.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ola Moen (24.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Plusia festucae (Langstreket metallfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Larve


Artsdatabanken logo
Art:Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Antall:1
Merknad:Første funn i Hordaland.
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Bekreftet av Stefan Ekroth.
© Ola Moen (24.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Teleiopsis diffinis
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Even Mjaaland (ombestemt fra Gelechiidae (Båtmøll))
© Ola Moen (24.08.2015)