Lokaliteter: Rogn: 27.08.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Lokalitet:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:27.08.2015
Registrert:28.08.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macdunnoughia confusa (Dråpemetallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Svært uventa funn. Ikkje registrert i Oppland tidlegare.
© Nils Rogn (27.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Trichiura crataegi (Hagtornspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tenerana (Orekveldvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Parastichtis suspecta (Rødlig løvfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Celaena haworthii (Svart sumpfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Epinotia cinereana/nisella
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (27.08.2015)