Lokaliteter: Rogn: 15.09.2015

Rapportør:Nils Rogn
Observatører:Nils Rogn
Område:Rogn (Vang, Innlandet)
Dato:15.09.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Grått, regn.
Kommentar til metode:To Robinsonfeller, 125 w.
Kommentar til funn:Fulle feller. Umuleg å telle Augustdvergmålarar, Skogmålarar sp., Brun einerbarmålar, Grå bergmålar, Seljebuskmålar + diverse mosemott og viklarar.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia trigonella (Bjørkekveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype adusta (Brunt lærfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:32
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia c-nigrum (C-tegnet bakkefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hillia iris (Fjellvierfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Crypsedra gemmea (Flekkfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria abietella (Grankonglesmalmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra tragopoginis (Grått pyramidefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:12
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tholera cespitis (Gulringet åkerfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:45
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea crenata (Kileengfly)
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Chersotis cuprea (Kobberfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Graphiphora augur (Krattfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Epipsilia grisescens (Lyst klippefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea furva (Mørkt engfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eurois occulta (Mørkt skogfly)
Antall:31
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:7
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia goedartella (Oreblomstmøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Andre funn her, fem år sidan sist!
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:11
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia brunnea (Rødfrynset teglfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola helvola (Rødt høstfly)
Antall:13
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena solidaginis (Skogkvistfly)
Antall:17
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly)
Antall:15
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea remissa (Slåttengfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lasionycta proxima (Smellefjellfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:131
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Fantastiske mengder av denne arten.
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa nigricans (Svart jordfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Hatt mange av denne arten i år, mot berre ein dei fire åra før.
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Celaena haworthii (Svart sumpfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lateritia (Teglrødt engfly)
Antall:15
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria pinella (Toflekket nebbmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)


Art:Epinotia cinereana/nisella
Antall:6
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Nils Rogn (15.09.2015)