Lokaliteter: v. Sogn jord-og hagebruksskule: 21.06.2015

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:v. Sogn jord-og hagebruksskule (Aurland, Vestland)
Dato:21.06.2015
Registrert:15.10.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag. Ekskursjon NEF.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lythria cruentaria (Purpurmåler)
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Flere obs. 2 innsamlet, hann+hunn