Lokaliteter: Herfell: 15.08.2015

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland,Josten Austevik,Sveinung Larsen og Truls W Andersen.
Lokalitet:Herfell (Larvik, Vestfold og Telemark)
Dato:15.08.2015
Registrert:20.10.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Flere lysfeller 15 og 16/8.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos fuscantaria (Askeflikmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila craccae (Augustvikkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Platytes alpinella (Blålig nebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia succenturiata (Burotdvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Cucullia absinthii (Burothettefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia mercurella (Båndmosemott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Watsonalla cultraria (Bøkesigdvinge)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Limnaecia phragmitella (Dunkjevleglansmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bena bicolorana (Eikebåtfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Aethes rutilana (Einerpraktvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria sylvestrella (Furubarksmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gensjekk


Artsdatabanken logo
Art:Dendrolimus pini (Furuspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa tritici (Gråbrunt sandjordfly)
Antall:20
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia alpicola (Grått fjellbakkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra tragopoginis (Grått pyramidefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia speciosa (Grått taigafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna pallens (Halmgult gressfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Coscinia cribraria (Heibjørnespinner)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Epipsilia grisescens (Lyst klippefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Ostrinia nubilalis (Maispyralide)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Malacosoma neustria (Okergul ringspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Triodia sylvina (Rød roteter)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria fulgidella (Sanddynenebbmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis marmorea (Slåpetornsmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melanchra persicariae (Svart hagefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Endothenia quadrimaculana (Svinerotstilkvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Lobesia abscisana (Tistelskuddvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipoea fucosa (Variabelt stengelfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Gensjekk


Artsdatabanken logo
Art:Acrocercops brongniardella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agnathosia mendicella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix liturosa
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Aristotelia ericinella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Batia unitella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Borkhausenia fuscescens
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia decorella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Dichomeris alacella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Gelechia sestertiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Psoricoptera gibbosella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Recurvaria leucatella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)


Art:Sorhagenia
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (15.08.2015)