Sevland: 18.08.2015

Norge»Rogaland»Karmøy»Sevland»18.08.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Område:Sevland (Karmøy, Rogaland)
Dato:18.08.2015
Registrert:21.10.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia pallida (Blek mosemott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anerastia lotella (Gressmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy


Artsdatabanken logo
Art:Amphipoea lucens (Myrstengelfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Leiv Tommas Haugen
Genital sjekket. Hann.


Artsdatabanken logo
Art:Naenia typica (Nettfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lateroligia ophiogramma (Sumpengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria badiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista canapennella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gelechia sororculella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mompha raschkiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta rorrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen