Dalen, Litleskare: 07.11.2015

Norge»Vestland»Alver»Dalen, Litleskare»07.11.2015

Registrert informasjon

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Område:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:07.11.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Thera juniperata (Grå einerbarmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen