Hedlo: 17.07.2005

Norge»Hordaland»Eidfjord»Hedlo»17.07.2005

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Hedlo (Eidfjord, Hordaland)
Dato:17.07.2005
Registrert:18.11.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Litt nord for Hedlo langs stien mot Hjølmoberget.
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eriogaster arbusculae (Dvergbjørkspinner)
Antall:10
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Larve
© Alf Tore Mjøs (17.07.2005)