Lokaliteter: Tustervasstraumen: 08.07.2015

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Tustervasstraumen (Hemnes, Nordland)
Dato:08.07.2015
Registrert:26.11.2015
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving kveld

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann. Gen.prep.


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris obsoletana (Fjellprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Leiv Tommas Haugen (08.07.2015)


Artsdatabanken logo
Art:Syndemis musculana (Grå bladvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen