Hetland: 26.03.2016

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Hetland»26.03.2016

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:26.03.2016
Registrert:27.03.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Også Bølgefly og Marsmålere
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tortricodes alternella (Vårvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen