Lokaliteter: Myra, Barman: 27.03.2016

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Lokalitet:Myra, Barman (Hitra, Trøndelag)
Dato:27.03.2016
Registrert:28.03.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær.
Kommentar til funn:Hvilende på vegg ved utelys.
Værforhold:Pent, opphold.
Kommentar til funn:Samler seg ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hvilende på vegg


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hvilende
© Frank Lyngvær (27.03.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hvilende