Kvisler: 27.03.2016

Norge»Viken»Aremark»Kvisler»27.03.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Lotte Martine Lagerholt
Observatører:Lotte Martine Lagerholt
Område:Kvisler (Aremark, Viken)
Dato:27.03.2016
Registrert:31.03.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Grått
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen