Kvernhusvik, Melandsjø: 01.04.2016

Norge»Trøndelag»Hitra»Kvernhusvik, Melandsjø»01.04.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Frank Lyngvær
Observatører:Frank Lyngvær
Område:Kvernhusvik, Melandsjø (Hitra, Trøndelag)
Dato:01.04.2016
Registrert:02.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Opphold, kjølig og rolige vindforhold
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:ett lyst og ett