Lokaliteter: Hetlandskogen: 05.04.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetlandskogen (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:05.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tortricodes alternella (Vårvikler)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen