Lokaliteter: Sørborg: 18.04.2016

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Sørborg (Bergen, Vestland)
Dato:18.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Nattens min.temp. ca. 3 grader. En god del regn.
Kommentar til metode:Robinson med 125 W HQL.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (18.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (18.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Frode Falkenberg (18.04.2016)