Lokaliteter: Ronevannet: 10.04.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland og Jostein Austevik
Lokalitet:Ronevannet (Kvinesdal, Agder)
Dato:10.04.2016
Registrert:19.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol
Kommentar til metode:Håving dag.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Archiearis notha (Ospevårmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hann.
© Even Mjaaland (10.04.2016)