Lokaliteter: Indre Boge: 17.04.2016

Rapportør:Sveinung Sigbjørnsen
Observatører:Sveinung Sigbjørnsen
Lokalitet:Indre Boge (Vaksdal, Vestland)
Dato:17.04.2016
Registrert:25.04.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kaldt og klart, ca +1 grader
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (17.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:8
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (17.04.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Sveinung Sigbjørnsen (17.04.2016)