Lokaliteter: Svilandsmoen: 12.04.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland,Sveinung Larsen og Jostein Austevik
Lokalitet:Svilandsmoen (Sandnes, Rogaland)
Dato:12.04.2016
Registrert:03.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Håving dag

Funn


Art:Archiearis parthenias (Bjørkevårmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris ferrugana (Eikeflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:hunn,gensjekket


Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Eriocrania semipurpurella
Antall:3
Voksestadium:Voksen
Kommentar:gensjekket


Art:Ypsolopha ustella
Antall:2
Voksestadium:Voksen