Lokaliteter: Egenes: 24.04.2016

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Egenes (Flekkefjord, Agder)
Dato:24.04.2016
Registrert:03.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kaldt nordlig drag med temperatur ned mot null på natta.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:17
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:19
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diurnea fagella (Vårdorskmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia abbreviata (Vårdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mompha subbistrigella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Funnet innendørs.


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Voksestadium:Voksen