Tellevik: 05.05.2016

Norge»Vestland»Bergen»Tellevik»05.05.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Truls Lerdahl
Observatører:Truls Lerdahl
Område:Tellevik (Bergen, Vestland)
Dato:05.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:Satt på veggen på undergang under hovedveien.
 Satt på veggen på undergang under hovedvei.
 Satt på veggen på et gammelt hus i skogkanten.

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Veikant
Voksestadium:Voksen
© Truls Lerdahl (05.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lampropteryx suffumata (Vårkrattmåler)
Antall:1
Leveområde:Utmark
Voksestadium:Voksen
© Truls Lerdahl (05.05.2016)