Lokaliteter: Hesthaugen: 08.05.2016

Rapportør:Ole Terland
Observatører:Ole Terland
Lokalitet:Hesthaugen (Bergen, Vestland)
Dato:08.05.2016
Registrert:10.05.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Etter solnedgang, 20 varmegrader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Denne nattsommerfuglen overvintrer som imago.
© Ole Terland (08.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Ole Terland (08.05.2016)