Lokaliteter: Bakkeløkka: 02.06.2016

Rapportør:Eli Gates
Observatører:Eli Gates
Lokalitet:Bakkeløkka (Asker, Viken)
Dato:02.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:pent og varmt
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lomographa temerata (Båndhermelinmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia intricata (Einerdvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia pomonella (Epleglansvikler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia subfuscata (Grumset dvergmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Epirrhoe alternata (Grå mauremåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia centaureata (Hvit dvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta miata (Lys irrmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Anania hortulata (Nesleengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Grapholita funebrana (Plommefrøvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Buskerud?
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta psi (Psikveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Pterapherapteryx sexalata (Seljetungemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Nemaxera betulinella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Eli Gates (02.06.2016)