Røyneberg: 11.05.2016

Norge»Rogaland»Sola»Røyneberg»11.05.2016

Registrert informasjon

Rapportør:Fredrik Birkeland
Observatører:Fredrik Birkeland
Område:Røyneberg (Sola, Rogaland)
Dato:11.05.2016
Registrert:02.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (11.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ptilodon capucina (Kameltannspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (11.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta rumicis (Syrekveldfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Fredrik Birkeland (11.05.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Orthosia
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen