Lokaliteter: Manum: 28.06.2016

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:28.06.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apeira syringaria (Fagermåler)
Antall:1
Leveområde:Løvskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (28.06.2016)