Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Tengesdal: 06.08.2009

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:06.08.2009
Registrert:08.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Clostera pigra (Dvergstjertspinner)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2009)


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (06.08.2009)