Langeli: 13.07.2008

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Langeli»13.07.2008

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Langeli (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:13.07.2008
Registrert:08.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Per Kristian Slagsvold (ombestemt fra Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler))
© John Grønning (13.07.2008)


Artsdatabanken logo
Art:Hellinsia tephradactyla (Prikkfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (13.07.2008)