Lokaliteter: Hetland: 27.09.2008

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:27.09.2008
Registrert:11.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Id av Kjell Mjølsnes
© John Grønning (27.09.2008)