Hetland: 27.09.2008

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Hetland»27.09.2008

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:27.09.2008
Registrert:11.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Kjell Mjølsnes
Id av Kjell Mjølsnes
© John Grønning (27.09.2008)