Lokaliteter: Manum: 25.07.2014

Rapportør:Stein Rui
Observatører:Stein Rui
Lokalitet:Manum (Tønsberg, Vestfold og Telemark)
Dato:25.07.2014
Registrert:14.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Stein Rui (25.07.2014)