Lokaliteter: A headland: 15.07.2016

Rapportør:Judith Neil
Observatører:Judith Neil
Lokalitet:A headland (Moskenes, Nordland)
Dato:15.07.2016
Registrert:24.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Dry, cool, evening
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Hei
Voksestadium:Voksen
© Judith Neil (15.07.2016)