Lokaliteter: Otteid (Storedal): 21.07.2016

Rapportør:Ivar Stormo
Observatører:Ivar Stormo, Nils Rogn, Bjørn Frantzen
Lokalitet:Otteid (Storedal) (Marker, Viken)
Dato:21.07.2016
Registrert:26.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:18 grader nattetemperatur, delvis skyet oppholdsvær, vindstille
Kommentar til metode:Tre Robinseonfeller.
Kommentar til funn:Artslisten er for min del ikke registrert i sin helhet.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia absinthiata (Brun dvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila pastinum (Engvikkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Dioryctria sylvestrella (Furubarksmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Notocelia roborana (Krattrosevikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Orthonama vittata (Sumplinjemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Amblyptilia punctidactyla (Svinerotfjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Cedestis gysseleniella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Elachista albifrontella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Ivar Stormo (21.07.2016)