Lokaliteter: Finse: 26.07.2016

Rapportør:Steinerskolen i Bærum Grunnskoleundervisning
Observatører:HKHT
Lokalitet:Finse (Ulvik, Vestland)
Dato:26.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Skiftende
Observasjonstype:Tilfeldig
Værforhold:Skiftende
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© HKHT (26.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:10
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© HKHT (26.07.2016)
© HKHT (26.07.2016)