Lokaliteter: Stongfjorden: 25.07.2016

Rapportør:Turid og Jarle Bakken
Observatører:Turid og Jarle Bakken
Lokalitet:Stongfjorden (Askvoll, Vestland)
Dato:25.07.2016
Registrert:26.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:Ved utelys.
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia oleracea (Hagelundfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Idaea aversata (Vinkelengmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Cosmorhoe ocellata (Øyemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha nemorella
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Turid og Jarle Bakken (25.07.2016)