Lokaliteter: Tengesdal: 29.07.2016

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:29.07.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:+16, regnbyger, vindstille
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua interjecta (Brunt båndfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Lenge etterlengtet
© John Grønning (29.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Udea prunalis (Buskengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Første registrering i Rogaland ifølge artskart?
© John Grønning (29.07.2016)
© John Grønning (29.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Hypenodes humidalis (Dvergnebbfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma obumbratana (Dylleengvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carcina quercana (Eikemøll)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Alltid ett høydepunkt
© John Grønning (29.07.2016)


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:14
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2016)
© John Grønning (29.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Eana osseana (Gul skyggevikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pelurga comitata (Meldemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (29.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila tristella (Okernebbmott)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Nymphula nitidulata (Porselensdammott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pulchellata (Revebjelledvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea illyria (Skogengfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia vulgata (Vinkeldvergmåler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen