Hetland: 31.07.2016

Norge»Rogaland»Bjerkreim»Hetland»31.07.2016

Registrert informasjon

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Område:Hetland (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:31.07.2016
Registrert:02.08.2016
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Regnbyger, N 2m/s, min = +14
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:1 tidligere funn i kommunen fra samme sted fra 2012


Artsdatabanken logo
Art:Udea prunalis (Buskengmott)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Peribatodes secundaria (Fjærbarkmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:3
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmia trapezina (Gult rovfly)
Antall:4
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis corylana (Hasselbladvikler)
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aphelia viburniana (Heibladvikler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Kommentar:1 tidligere funn i kommunen fra 1981
© John Grønning (31.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Mesotype didymata (Hvitveislundmåler)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Naenia typica (Nettfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (31.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:5
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (31.07.2016)


Artsdatabanken logo
Art:Epione repandaria (Seljebrannmåler)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:6
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen